Formation auprès des utilisateurs des Ressources Naturelles à propos du “Suivis écologique participative”

Dans le cadre du projet PISCCA financé par l’Ambassade de France avec le soutient de MWC, DWCT, DREED, …., L’Association Camp Bandro Andreba-gara (ACBA) organisait des séances des formations auprès des communautés locales tels que:

Première formation: Suivis écologique participatif (Ralainasolo Fidimalala Bruno).

Fihofanana momba ny fanarahamaso iombonana ny lohanon-karena voajanahary.

Tanjona:

  • Afahana mamantatra ny fisian’ny zava-mananaina ao amin’ny toerana iray
  • Afahana mamantatra ny fiovaovan’ny zava-mananaina (biby sy zava-maniry)
  • Afahana mamantatra ireo karazana tsindry misy ao amin’ny toerana iray
  • Ny antotanisa azo dia tokony afahana mitantana ara-drariny ireo zava-mananaina harovana

   

IMG_4124   IMG_4151

Comments are closed.